Luật sư thể thao có kinh nghiệm Vered Yakovee đã mở công ty luật của riêng mình, chuyên về luật thể thao và giao dịch thương mại.

Yakovee nói với cảnh báo kiện tụng thể thao rằng cô ấy bắt đầu Yakovee Law, sau khi luật sư ở hai đội thể thao chuyên nghiệp đã liên hệ với tôi để làm việc với họ trong các dự án.

Luật Yakovee cho phép tôi cung cấp trải nghiệm rộng lớn mà tôi có được với tư cách là cố vấn nội bộ cho hai đội NBA cho cố vấn nội bộ hiện tại tại Thể thao, các doanh nghiệp muốn giao dịch với các tài sản thể thao và các doanh nghiệp ở các thị trường khác đang mua, Bán, hoặc cấp phép cho hầu hết hàng hóa, dịch vụ hoặc sở hữu trí tuệ. Cơ sở luật kinh doanh của tôi rất rộng và tôi rất vui mừng được tận dụng nó để giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của họ.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
E-mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.